Új a merevítésről, Tűzfal - a tűzvédelmi portál


Transzmurális szálerősítéses merevítés a nagyméretű MOD kavitások mechanikai ellenálóképességének növelésére — technikai leírás András Volom Dr. Volom Esztétikai Fogászati Rendelő Márk Fráter Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék Kulcsszavak: MOD kavitás, transzmurális merevítés, szálerősítés, okkluzális terhelés, bruxizmus Absztrakt Korunk táplálkozási szokásai és az ezek következtében népbetegséggé vált caries miatt jelentős számban készülnek egyre nagyobb kiterjedésű, mezio-okklúzio-disztális MOD kavitásokba kompozíciós tömőanyagból restaurációk.

új a merevítésről

A modern adhezív restaurátumokkal szemben követelmény, hogy állítsák helyre a fog funkcionális egységét, továbbá erősítsék meg azt, kivédve ezzel a későbbi esetleges foganyag-restaurátum komplexumban kialakuló töréseket. Az MOD kavitások kialakítása jelentős mechanikai gyengüléshez vezet, ami döntően a zárólécek elvesztésének, valamint a kavitás dimenzióinak mélységének következménye.

Bár a mai kompozitok elődeikhez képest jelentős fejlődésen mentek keresztül, az extrém mélységű MOD kavitások ellátására a hagyományos direkt kompozit restaurátumok alkalmassága erősen megkérdőjelezhető. Több vizsgálat szerint az így ellátott fogak mechanikai új a merevítésről számottevően csökkent.

új a merevítésről

Cikkünk célja egy olyan új technika bemutatása, ami a kavitás-alakítás során jelentősen meggyengült fogakat képes teherviselőbbé tenni. Az általunk alkalmazott új eljárás, a transzmurális merevítés erős mechanikai kapcsolatot teremt az MOD üreg falai között, így növelve azok ellenállóképességét az okkluzális irányból ható terhelésekkel szemben.

új a merevítésről